User Avatar
E-İMZA | EBYS
Expand
ELEKTRONİK İMZA (e-imza)
E-İMZA HAKKINDA
ELEKTRONİK İMZA(E-İMZA)
ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA)
E-İMZA HAKKINDA BİLGİ
Elektronik İmza (e-imza) elektronik belgelere eklenen, kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik bir veridir. Islak imza nasıl bir kağıda atılan imzanın size ait olduğunu ispatlamaktaysa, e-imza da herhangi bir elektronik dökümana eklenen imzalama verisinin size ait olup olmadığını ispatlamaktadır. E-imza, imzalayan kişinin kimlik doğruluğunu ispatlar; imzalanan verinin içeriğinin başka bir şahıs tarafından değiştirilip değiştirilmediğini ortaya koyar. E-imza'nın atılabilmesi için kişiye ait bir Nitelikli Elektronik Sertifika'nın (NES) olması gerekir.

NES, nüfüs cüzdanı, sürücü belgesi veya diğer kimlik belgeleri gibi kişinin kimliğini ispatlaması için elektronik ortamda kullanılan elektronik dosyadır. E-imza, NES kullanılarak oluşturulur. 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre sadece gerçek kişiler e-imza oluşturabilir.

NES kullanarak imzalama işlemi gerçekleştirebilmesi için e.imza setine sahip olunması gerekmektedir. E-imza seti, elektronik sertifika verisi, akıllı kart ve akıllı kart okuyucusundan oluşmaktadır. E-imza setine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı'na (ESHS) şahsen başvurarak sahip olunabilmektedir.
EBYS OTOMASYONU SORUMLULARI ve EĞİTİM PROGRAMI
SİSTEM YÖNETİCİLERİ: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Rektörlük Yazı İşleri Birimden görevlendirilmiş personeldir. Sistemin tüm işleyişinden, yedeklenmesinden, kullanıcıların ve birimlerin açılmasından/silinmesinden, birinci kademe destek verilmesinden sorumludurlar. Sistem Yöneticilerinin listesi ve telefonları aşağıda verilmiştir.

Selçuk AKGÜN, Bilgisayar Mühendisi, Entegre Yönetim Sistemi, Tel:3539
Ayşe ESKİCİ, Bilgisayar Programcısı, Entegre Yönetim Sistemi, Tel:3538
Ömer DÖNMEZ, Bilgisayar İşletmeni, Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü, Tel:1005

EBYS SORUMLULARI KİMDİR ve EĞİTİM PROGRAMI
EBYS Sorumluları, bağlı oldukları birimdeki tüm akademik ve idari personel bilgisayarlarına EBYS yazılımının kurulmasından, birimindeki tüm personele son kullanıcı eğitimi verilmesinden, son kullanıcının sorunlarının çözümünden, gerektiğinde Sistem Yöneticileri ve Yüklenici Firma ile irtibatı sağlamakla sorumludurlar. İkinci kademe destek elemanıdır.EBYS Sorumlusu eğitimleri için lütfen tıklayınız.

SEKRETERYA SORUMLULARI KİMDİR ve EĞİTİM PROGRAMI
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı diğer birimlerde bulunan tüm kademelerdeki evrak/yazı işleri, sekreterlik, öğrenci işleri birimlerindeki personeldir.Sekreterya Sorumlusu eğitimleri için lütfen tıklayınız.
KURUMSAL E-İMZA BAŞVURUSU
KİŞİSEL E-İMZA BAŞVURUSU
Kimler Başvurabilir:
Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı Cumhuriyet Üniversitesi Akademik/İdari birimlerde yönetici ve yardımcısı kadrolarında görevli olmayan personel isteğe bağlı olarak aşağıda listesi verilen satış noktalarının birisiyle irtibata geçerek e-imza sahibi olabilirler.

Kişisel Başvuru Yapılabilecek Sertifikasyon Merkezleri
E-GÜVEN - Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
TÜRKTRUST - TürkTrust Bilgi İletiş?im ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
E-TUĞRA - EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.şž.
E-İMZATR - E-İmza Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş.
DUYURULAR
Kurumsal e-imza sertifikası başvuruları 01/12/2015 tarihi itibariyle başlamıştır. Başvuru için Kurumsal E-İmza Başvurusu başlığı takip edilmelidir.

E-İMZA SETİ
            
MEVZUAT
Kanun Yönetmelik Genelge
Mevzuat
E-İMZA YENİLEME
e-imza Yenileme İşlemi Nasıl Yapılır?
E-İmza yenileme işlemi yapmak için önce KAMUSM'den (Kamu Sertifikasyon Merkezi) kullanıcıya eimzanın süresinin biteceği ile ilgili sms gelmesi gerekir.Bu aşamadan sonra kullanıcı aşağıdaki iki işlemi sırasıyla yaparak başvurusunu online olarak KAMUSM'ye bildirmiş olur.Bu işlemlerden sonra kullanıcı herhangi bir belgeyi KAMUSM'ye bildirmeyecektir.

1.E-ONAY İŞLEMİ
2.YENİLEME FORMU ONAYLAMA
EBYS YARDIM
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) YARDIM DOKÜMANI
İLETİŞİM
Sistem Yöneticileri İletişim Bilgileri
Selçuk AKGÜN, Bilgisayar Mühendisi, Entegre Yönetim Sistemi
Ayşe ESKİCİ, Tekniker, Entegre Yönetim Sistemi
Ömer DÖNMEZ, Bilgisayar İşletmeni
Genel Sekreterlik Yazı İşleri Müdürlüğü